ทำไมศาสนาคริสเตียนถึงได้มีหลายนิกาย

Christians have many sects

ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูท่านได้สวดอ้อนวอนขอผู้ติดตามในอนาคตของเขาจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะเป็นประจักษ์พยานต่อชาวโลก แล้วมันก็อะไรขึ้นหลังจากนั้นกัน แทนที่จะเกิดความสามัคคี ความร่วมมือ แต่ในคริสเตียนเป็นที่รู้กันดีกว่ามีประวัติการไม่ลงลอยกันมาแต่อดีต มีการแบ่งพรรคพวกออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งมองจากภายนอกก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสามัคคีกันดี พวกเขาแบ่งออกเป็นหลายร้อยกลุ่มต่างๆ มีโบสถ์และนิกายอยู่มากมายทั่วโลก สำหรับผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนดูเหมือนว่าจะสับสนว่าทำไมพวกเขาถึงแตกแยกย่อยออกมามากมายขนาดนี้ ทำไมพวกเขาถึงไม่รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน ทำไมมีมีคริสตจักรต่างกันสี่แห่งบนถนนสายเดียวกัน นั่นจึงเป็นที่มาของคำถามที่ว่าทำไมศาสนาคริสเตียนถึงได้มีหลายนิกาย

ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องหลักขอให้ทำความเข้าใจเรื่องประวัติพื้นหลังก่อน ภายในศาสนาคริสต์มีสามสาขาหลักคือ อีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์, โรมันคาทอลิก และโปรเตสแตนต์ ในสหรัฐอเมริกาจะนับถือคริสตจักรโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์มากที่สุด ในขณะที่คริสตจักรโรมันคาทอลิกแทบทุกแห่งมีความเชื่อรูปแบบและโครงสร้างที่เหมือนกัน แต่สำหรับนิกายโปรเตสแตนต์นั้นแตกต่างออกไป นอกจากนี้คริสตจักรบางแห่งยังพิจารณาตนเองว่าอยู่ในโปรเตสแตนต์ แต่ก็ไม่ได้เข้าร่วมกับนิกายเฉพาะใดๆ รวมถึงไม่ได้เป็นพันธมิตรกับนิกายอื่น (เช่นคริสตจักรในพระคัมภีร์หรือคริสตจักรชุมชน)

เหตุผลการแยกย่อยของนิกายคริสเตียน

อย่าลืมว่านิกายนั้นสร้างขึ้นจากคริสตจักร และคริสตจักรที่สร้างขึ้นจากผู้คน อย่างที่รู้กันดีว่าผู้คนนี่หละที่เป็นต้นเหตุของความแตกแยกซึ่งมักจะไม่ค่อยลงลอยกันเท่าไหร่ สิ่งนี้มักจะนำไปสู่ข้อขัดแย้งที่เป็นฉนวนการแบ่งแยกนิกาย มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สุดถึงการแสดงออก บางทีนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมพระเยซูถึงให้ความสำคัญกับความรักและการให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นการแสดงออกของคนที่เขาต้องการให้เราเป็น

ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแยกออกจากกัน ชาวคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอยู่นิกายใดก็ยังแชร์หลักคำสอนที่เชื่อมโยงชาวคริสเตียนทุกคนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักร นิกาย วัฒนธรรม หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ จนในท้ายที่สุดผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็จะแสดงความศรัทธาต่อพระเจ้าเหมือนกันแต่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ชาวคริสเตียนมีความเชื่อในคำสอนของพระคัมภีร์อย่างมากที่เปิดเผยชัดเจนว่าใครเป็นพระเจ้า ลูกหลานทั้งหลายถูกสอนให้มีความศรัทธาต่อพระเจ้าโดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นล้วนเป็นคนบาปมีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ช่วยเราได้

Related posts