ตู้สารภาพบาป คุยกับบาทหลวงช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีแรงสู้ต่อไป

Confession Box

ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี เชื่อว่าเราทุกคนรู้กันอยู่แล้ว แต่วิธีการสอนของแต่ละศาสนานั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งตรงนี้เราคงตอบไม่ได้ว่าวิธีการใดผิดหรือถูก ดีหรือไม่ดีแบบไหน ศาสนาคริสต์เองมีพิธีกรรมอยู่เรื่องหนึ่งถือว่าน่าสนใจทีเดียว หากมองอีกแง่มุมหนึ่งพิธีกรรมนี้นับว่าเป็นกลไกสำคัญให้คนไม่กระทำผิดซ้ำอีก พร้อมกับใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ นั่นคือ ตู้สารภาพบาป ตู้สารภาพบาป หรือ ห้องสารภาพบาป สำหรับตู้สารภาพบาป หรือ ห้องสารภาพบาปนั้น จะตั้งอยู่ในโบสถ์คริสต์ หรือ วิหาร โดยอาจจะมีขนาด รูปร่างแตกต่างกันไป ในห้องจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน หนึ่งเป็นส่วนของผู้สารภาพบาป และอีกส่วนเป็นของหลวงพ่อ บาทหลวงประจำโบสถ์นั้น มีประตูทางเข้าคนละทาง และมีผนังกั้นไว้ไม่ให้เห็นหน้ากัน เราจะได้ยินเสียงเท่านั้นเอง พิธีการ พิธีการนี้มีอยู่ว่า หากผู้นับถือศาสนาคริสต์คนใด รู้สึกว่าตัวเองนั้นได้ทำบาปทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่นไป แล้วรู้สึกผิดบาปต่อการกระทำนั้น เราสามารถเข้าไปตู้สารภาพบาป จากนั้นจะมีหลวงพ่อมารับฟังบาปของเรา พร้อมกับให้อภัยและสั่งสอน ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง โดยที่ทั้งสองจะไม่เห็นหน้ากันเลย (เข้าคนละทาง) ตลอดการสนทนานั้น เมื่อเสร็จกิจก็แยกย้ายกันไปคนละทาง เหมือนกับตอนเข้ามา การอยู่กับบาปนับว่าเป็นทุกข์ การสารภาพบาปนี้ แน่นอนว่าไม่ได้ทำให้บาปที่เราทำนั้นลดลงหรือหายไปได้ แต่การสารภาพบาปเหมือนกับเป็นการระบายความผิด ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการทำบาปนั้นไว้กับตัวเอง การทำบาปนั้นเราย่อมเป็นทุกข์อยู่แล้ว แต่ยิ่งเราเก็บบาปไว้กับตัว จะยิ่งทำให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นไปอีก การได้ระบายมันออกมาจะทำให้เราปลดเปลื้องความทุกข์ได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งบาทหลวงจะสั่งสอน ชี้แนะแนวทางจากพระเจ้า ช่วยให้เราได้รับพร ได้รับกำลังใจเพื่อเดินหน้าสู้ต่อไปในอนาคต บทเรียน และการเป็นคนดี ชีวิตนี้ผู้เขียนเองเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่เคยทำความผิดอะไร เราทุกคนต้องเคยทำความผิดมาด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโดยตรง โดยอ้อม ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การได้สารภาพบาปเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ มันเป็นสัญญาณแสดงว่าเรารู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำนั้นผิด เรารู้สึกผิดต่อบาปนั้น เมื่อเราสารภาพไปแล้วนั่นจะทำให้เรามองบาปนั้นเป็นบทเรียน เพื่อที่จะไม่เดินไปซ้ำรอยบาปนั้นอีก เมื่อเราลดการทำบาปลง เราก็จะเป็นคนที่ดีมากขึ้นตามแนวทางของศาสนา ถือว่า พิธีสารภาพบาปในตู้สารภาพบาปเป็นเครื่องมือสั่งสอน ให้อภัย สร้างกำลังใจคนได้เป็นอย่างดีทีเดียว

Read More