มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน โบสถ์อันยิ่งใหญ่ของคาทอลิ

Basilica of St. John Latte run

ศาสนาคริสต์นอกจากแนวคิดคำสอนแล้ว อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของพวกเค้าต้องเป็นเรื่องของโบสถ์ ศาสนสถานของพวกเค้าด้วย โบสถ์ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์มีหลากหลายแบบ แต่ละหลังต่างก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป วันนี้เราจะพาไปรู้จัก โบสถ์ยิ่งใหญ่สุดหลังหนึ่งของศาสนาคริสต์ ณ กรุงโรมประเทศอิตาลี อัครมหาวิหารนักบุญ โบสถ์แห่งนี้ถูกจัดอันดับให้เป็น อัครมหาวิหารนักบุญ อันยิ่งใหญ่ตั้งอยู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ชื่อว่า อัครวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่นอกเขตวาติกันไปไม่ไกลมากนักเพียงแค่ 4 กิโลเมตรเท่านั้นเอง เดินทางออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ อัครมหาวิหารแห่งนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม ด้านในมีการรูปปะติมากรรมอันสวยงามวางอยู่ด้วย ความสำคัญของมหาวิหาร วิหารแห่งนี้ไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่านั้น ความสำคัญของวิหารแห่งนี้นับว่าอยู่จุดสูงสุดก็ไม่ผิดนัก อย่างแรก มหาวิหารแห่งนี้ถูกยกให้เป็นโบสถ์แม่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกด้วย หมายความว่า โบสถ์นี้คือตำแหน่งสูงสุด เก่าแก่สุด มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาสำคัญสุดของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกด้วย สูงกว่าวิหารทั้งสี่ในกรุงโรมอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นอัครมหาวิหารแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็น วิหารประจำของ มุขนายกประจำกรุงโรมด้วย ปะติดมากรรมภายในโบสถ์ มองจากด้านนอกว่าสวยงาม ด้านในยังมีไฮไลต์เด็ดด้วย นั่นคือ แหล่งรวมปะติมากรรมเหล่าอัครเทวทูตทั้ง 12 แนวคิดการสร้างอัครเทวทูตทั้งหมดนั้น เป็นเรื่องราวใหญ่โต ยากมาก แต่งานก็สำเร็จลุล่วงไปได้เนื่องจากทีมงานได้มีการเปิดรับให้ช่างสลักเข้ามาร่วมงานมากมาย อีกทั้งเจ้าชายหลายพระองค์ทั่วยุโรปได้เข้ามามีส่วนร่วมขอเป็นเจ้าภาพดูแลการสร้างอัครเทวทูตแต่ละองค์ด้วย จนทำให้งานดำเนินเสร็จเร็วขึ้น ยกตัวอย่างเช่น องค์พระสันตะปาปา รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพรูปปั้นแกะสลักนักบุญเปโตร เป็นต้น ภายในโบสถ์เราจะเห็นนักอัครเทวทูตดังนี้ นักบุญบารโธโลมิว, นักบุญยากอบ บุตรเศเบดี, นักบุญเปาโล, นักบุญซีโมนเปโตร, นักบุญซีโมนเศโลเท, นักบุญยูดาอัครทูต, นักบุญฟีลิป, นักบุญโธมัส, นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัส, นักบุญอันดรูว์, นักบุญยอห์น และนักบุญมัทธิว จากเรื่องราวของอัครมหาวิหารแห่งนี้ หากใครเป็นคนมีความเชื่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกการได้ไปสักการะโบสถ์แห่งนี้สักครั้งน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุด กลับกันหากไม่มีโอกาสได้ไป เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมอัครมหาวิหารแห่งนี้ได้บนโลกออนไลน์ ในเว็บไซต์ของวิหารนั้นเอง มีทั้งภาพถ่าย เรื่องราว ประวัติ บรรยากาศภายในห้องแต่ละส่วนให้เสพกันเต็มอิ่ม

Read More