จุดประสงค์การเข้าเริ่มต้นพิธีศาสนาสำคัญ ในวันที่ 1 มีนาคม 2017

ในวันเปิดฤดูกาล คล้ายเป็นเรื่องสำคัญในการ ถือบวชเป็นที่เสมือนวันปล่อยบาปแล้วการทำด้วยการอดอาหารที่คล้ายเกี่ยวข้องคริสตจักรทุกอย่างๆ แล้วยังได้จดหมายของ พระสันตะปาสิทธิ ได้เข้ามาอ่านจดหมายเชิญที่มีคำต่างๆ ชนิดบอกเหล่าเป็นคำศาสนา เพื่อที่เป็นที่ระลึกน่าจดจำได้ในวันนี้ แล้วในจดหมายได้เขียนเอาไว้ว่า “วันสำคัญเข้าพรรษาศาสนาจะเป็นช่วงเวลาต่อสู้ที่แท้จริง โลกของเรามักจะมีสิ่งไม่แน่นอนซ่อนเร้นอยู่เสมอเราเชื่อว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะไม่อยู่กับเราไปตลอดแล้วอาจขาดหายไปในที่สุด” ซึ่งทาง Bishop Paul Lortie ได้พูดบอกว่าในจดหมายฉบับนี้ว่า “อยากจะเสนอสิ่งเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมแล้วการดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันได้ แล้วคำอธิษฐานจากคนในพื้นที่บ้านอาจจะส่งถึงกันได้ แล้วจึงอยากให้คนในพื้นตระหนักเอาไว้ว่า เราอยากทำให้อะไรที่ดูเหมือนพิการแล้วขัดขวางการที่จะมีเสรีภาพ จึงหันมารักกันให้มากยิ่งขึ้นแล้วภักดีในศาสนาของเราด้วย” แล้วจุดของการเริ่มศาสนาสำคัญพรรษาเพื่อทำให้โอกาสในแต่ละที่ไม่มีการซ้ำกันเกิดขึ้นแล้วเป็นเฉลิมฉลองพระราชพิธีพิเศษศิลแล้วให้พรตามได้แล้วสามารถเข้าไปร่วมตามสถานที่ โบสถ์ ต่างๆ ได้แล้วมีวันเวลาตารางงานที่จัดขึ้นบอกสำหรับคนที่จะไปรับฟังดังนี้ -โบสถ์ Notre-Dame-du-Tres-Saint-Sacrement เวลาพิธีที่จะเริ่ม 16.15 น. -โบสถ์ Saint-Donat เวลาพิธีที่จะเริ่ม 19.00 น. -โบสถ์ Sainte-Agathe เวลาพิธีที่จะเริ่ม 16.30 น.

Read More

พิธีพร้อมทำกิจกรรมที่จะมีในส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วสันติภาพที่ทำมากกว่า 50 ปี

พิธีนี้เราได้นำภาพเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการพัฒนาแล้วสันติภาพที่จัดฉลองขึ้นไปในสถานที่ โบสถ์ Mont-Laurier แล้วองค์บาทหลวงทั่วไปพร้อมบอกสิ่งต่างๆ ในการเดินทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจากที่ได้ก่อตั้งขึ้นมา ก็ได้มีการพัฒนา และสันติภาพพร้อมมีแรงสนับสนุนมากกว่า 15,200 คนที่คิดริเริ่มในการที่ทำให้ท้องถิ่นในพื้นที่ เช่น การทำเกษตรพร้อมด้วยการศึกษาแล้วมีแนวคิดที่จะมีสิทธิมนุษย์ชนใน 70 กว่าประเทศร่วมอยู่ทั่วโลก แล้วยังมีมาในส่วนเรื่องสันติภาพ ก็ยังได้เชิญบาทหลวงจากโบสถ์ต่างๆ ให้มาร่วมวิธีกันอีกด้วยเพื่อจะเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ แล้วยังได้มีบาทหลวงได้คิดริเริ่มในการทำผ้าห่ม nouvelle initiative ที่จะมีเหรียญตราขนาดใหญ่อยู่ลงไปด้วย แล้วต้องรอดูกันต่อไปว่าจะยังไงแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนต้องรอดูกันต่อไป แล้วทางโบสถ์ยังได้ทำงานพร้อมทำงานร่วมกับ Constantineau อีกด้วย

Read More