พิธีพร้อมทำกิจกรรมที่จะมีในส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วสันติภาพที่ทำมากกว่า 50 ปี

พิธีนี้เราได้นำภาพเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการพัฒนาแล้วสันติภาพที่จัดฉลองขึ้นไปในสถานที่ โบสถ์ Mont-Laurier แล้วองค์บาทหลวงทั่วไปพร้อมบอกสิ่งต่างๆ ในการเดินทิศทางที่ถูกต้อง

ซึ่งจากที่ได้ก่อตั้งขึ้นมา ก็ได้มีการพัฒนา และสันติภาพพร้อมมีแรงสนับสนุนมากกว่า 15,200 คนที่คิดริเริ่มในการที่ทำให้ท้องถิ่นในพื้นที่ เช่น การทำเกษตรพร้อมด้วยการศึกษาแล้วมีแนวคิดที่จะมีสิทธิมนุษย์ชนใน 70 กว่าประเทศร่วมอยู่ทั่วโลก

แล้วยังมีมาในส่วนเรื่องสันติภาพ ก็ยังได้เชิญบาทหลวงจากโบสถ์ต่างๆ ให้มาร่วมวิธีกันอีกด้วยเพื่อจะเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ แล้วยังได้มีบาทหลวงได้คิดริเริ่มในการทำผ้าห่ม nouvelle initiative ที่จะมีเหรียญตราขนาดใหญ่อยู่ลงไปด้วย แล้วต้องรอดูกันต่อไปว่าจะยังไงแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนต้องรอดูกันต่อไป แล้วทางโบสถ์ยังได้ทำงานพร้อมทำงานร่วมกับ Constantineau อีกด้วย

Related posts