ทำไม คริสเตียน ควรไปโบสถ์

Why should Christians go to church

ความเชื่อแนวคิดทางด้านศาสนาจะมีเรื่องของพิธีกรรม หลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ หากเราไม่ได้ศึกษาแนวคิดของศาสนาอื่นก็คงจะไม่เข้าใจว่า เพราะเหตุใดเค้าจึงต้องทำแบบนั้น อย่างเช่น คนนับถือพุทธอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมคนคริสต์ต้องไปโบสถ์ด้วย เพื่อให้เข้าใจตรงกันเราจะมาอธิบายเพื่อให้เข้าใจตรงกัน

เราไปโบสถ์เพื่อความสามัคคี

การไปโบสถ์ถือว่าเป็นกุศโลบายอันแยบคายอย่างหนึ่ง ไปโบสถ์จะเป็นเหมือนการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนนับถือพระเจ้าเหมือนกัน หากจะแปลเป็นแนวคิดของพุทธ การไปโบสถ์เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คริสเตียนด้วยกัน การได้พบปะซึ่งกันและกัน การทานของว่างร่วมกัน จะทำให้เกิดความสามัคคีร่วมกันได้ง่าย

ถามว่าทำไมต้องไปโบสถ์วันอาทิตย์ด้วย ไม่ไปผิดไหม คำตอบคือไม่ผิด ส่วนวันอาทิตย์เกิดจากคำสอนว่า วันอาทิตย์เป็นวันพิเศษ เราควรละกิจกรรมทั้งหมดเพื่อเข้าไปศึกษาพระคัมภีร์ หรือ อวยพรแก่พระเยซู เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองเดินทางเข้าสู่เส้นทางของมารร้าย

ไปโบสถ์เพื่อศึกษาศาสนา

ทุกครั้งเวลาไปโบสถ์ คริสเตียน จะแบ่งออกเป็นกลุ่มตามช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ จากนั้นพวกเค้าจะเข้าห้องเพื่อศึกษาคริสตศาสนาตามระดับการเรียนรู้ของตัวเอง เด็กอาจจะเข้าไปดูการ์ตูน ดูหนังเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ขยับขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นการศึกษาพระคัมภีร์ ส่วนผู้ใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการตีความหัวข้อ แนวคิดเพื่อให้เข้าใจตรงกัน รวมถึงแตกแนวคิดออกไปให้กว้างไกลมากขึ้น วิธีนี้มีข้อดีคือทุกคนจะรู้สึกว่าการเรียนรู้เรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง คริสต์ศาสนาจะไม่ใช่เรื่องยาก อีกต่อไป

อวยพรร่วมกัน

เมื่อเราได้ศึกษาคัมภีร์ ศึกษาศาสนาตามระดับของตัวเอง คริสเตียน จะใช้ช่วงเวลาต่อจากนั้นเป็นการเข้าห้องร่วมกัน อาจจะเป็นห้องโถง ไปจนถึงห้องประชุมขนาดใหญ่ (ตามขนาดของโบสถ์) มากันครบคริสเตียนจะทำการอวยพรต่อพระเยซูร่วมกัน เหล่าคริสเตียนเชื่อว่าการได้อวยพรร่วมกันจะเหมือนรวมพลังกันเพื่ออวยพรส่งไปถึงพระเจ้าบนสรวงสวรรค์อีกทางหนึ่งพระเจ้าท่านก็จะประทานพรกลับมาให้กับเราด้วยเช่นกัน

แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของคริสต์

หากเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะศึกษาคริสต์ศาสนา เราจะไปที่ไหนดี คำตอบก็ถือโบสถ์ หากเราได้ไปโบสถ์เพื่อขอเข้าไปศึกษาศาสนา รับรองได้เลยว่าจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี พวกเค้าจะมีพื้นที่พิเศษเพื่อให้เราได้เห็นพิธีกรรมทางความเชื่อของคริสต์อย่างเต็มที่ ดังนั้นโบสถ์ก็เป็นเหมือนกับที่แสดงกิจกรรมของคริสต์ให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นการสารภาพบาป การอวยพรต่อพระเจ้า การแสดงความรักซึ่งกันและกัน ฯลฯ

Related posts