ติดต่อโบสถ์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่โบสถ์ Mont-Laurier ที่จะช่วยขจัดจิตใจให้หลุดพ้นไปได้ ที่นี่มีบาทหลวงที่จะค่อยขัดเกลาจิตใจของคุณให้ใสสะอาดกลับมาดียิ่งขึ้นอีกครั้ง แล้วสามารถจะมาระบายเรื่องต่างๆ หรือจะมาฟังสวดทางเราที่นี่ก็ได้ด้วยเช่นกัน หรือจะทำการบริจาคของเพื่อบำรุงรักษา อาคารท่านบิชอบ ทำให้ได้บุญแล้วให้อยู่คู่ควรกันไปอีกนานๆ
ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์ –พฤหัส 08.00 – 16.30 น.
วันศุกร์ 8.30 – 12.00 น.