จุดประสงค์การเข้าเริ่มต้นพิธีศาสนาสำคัญ ในวันที่ 1 มีนาคม 2017

ในวันเปิดฤดูกาล คล้ายเป็นเรื่องสำคัญในการ ถือบวชเป็นที่เสมือนวันปล่อยบาปแล้วการทำด้วยการอดอาหารที่คล้ายเกี่ยวข้องคริสตจักรทุกอย่างๆ แล้วยังได้จดหมายของ พระสันตะปาสิทธิ ได้เข้ามาอ่านจดหมายเชิญที่มีคำต่างๆ ชนิดบอกเหล่าเป็นคำศาสนา เพื่อที่เป็นที่ระลึกน่าจดจำได้ในวันนี้

แล้วในจดหมายได้เขียนเอาไว้ว่า “วันสำคัญเข้าพรรษาศาสนาจะเป็นช่วงเวลาต่อสู้ที่แท้จริง โลกของเรามักจะมีสิ่งไม่แน่นอนซ่อนเร้นอยู่เสมอเราเชื่อว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะไม่อยู่กับเราไปตลอดแล้วอาจขาดหายไปในที่สุด” ซึ่งทาง Bishop Paul Lortie ได้พูดบอกว่าในจดหมายฉบับนี้ว่า “อยากจะเสนอสิ่งเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมแล้วการดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันได้ แล้วคำอธิษฐานจากคนในพื้นที่บ้านอาจจะส่งถึงกันได้ แล้วจึงอยากให้คนในพื้นตระหนักเอาไว้ว่า เราอยากทำให้อะไรที่ดูเหมือนพิการแล้วขัดขวางการที่จะมีเสรีภาพ จึงหันมารักกันให้มากยิ่งขึ้นแล้วภักดีในศาสนาของเราด้วย”

แล้วจุดของการเริ่มศาสนาสำคัญพรรษาเพื่อทำให้โอกาสในแต่ละที่ไม่มีการซ้ำกันเกิดขึ้นแล้วเป็นเฉลิมฉลองพระราชพิธีพิเศษศิลแล้วให้พรตามได้แล้วสามารถเข้าไปร่วมตามสถานที่ โบสถ์ ต่างๆ ได้แล้วมีวันเวลาตารางงานที่จัดขึ้นบอกสำหรับคนที่จะไปรับฟังดังนี้

-โบสถ์ Notre-Dame-du-Tres-Saint-Sacrement เวลาพิธีที่จะเริ่ม 16.15 น.

-โบสถ์ Saint-Donat เวลาพิธีที่จะเริ่ม 19.00 น.

-โบสถ์ Sainte-Agathe เวลาพิธีที่จะเริ่ม 16.30 น.

Related posts