การเปิดเผยภูมิประเทศที่สูงของอาคาร MRC d’Antoine-Labelle building แล้วศาสนามาเกี่ยวข้อง

marcet cure mont laurier

ในพิธีเปิดได้มีการจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2017 แล้วได้มีการดำเนินการหลายอย่างพร้อมศิลปินแล้วบุคคลในพื้นที่ เช่น Martine Carole และ Claude Menard สถานที่โครงการ MRC d’Antoine-Labelle building และพระคริสต์ทั่วไปที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วย

โดยโครงการนี้เป็นแนวคิดในรูปแบบใหม่เพื่อจะเปิดให้ประชาชนที่จะมีได้พบปะศิลปินที่เกี่ยวข้องการทำงานของพระคริสต์ผสมลงไปด้วย แล้วพร้อมจะบอกแนวทางความคิดให้ทุกคนที่จะได้มีความฝันแล้วบุคลิกภาพที่ดี พร้อมได้รับแรงบันดาลใจต่างๆ เพื่อที่ได้ก้าวเดินไปในทางที่ถูกต้อง แล้วทาง Laurentians แล้วพระสงฆ์ศาสนาได้ทำการร่วมมือกัน เพื่อที่จะซื้อกิจการในครั้งนี้ที่มีข้อสรุปมานานมากแล้วใน 125 ปี แล้วจะได้เรียกความเชื่อต่างๆ ให้ได้เห็นซึ่งในสถานที่ข้างหน้านี้จะติดอยู่แถวบริเวณรถไฟ ซึ่งมองว่าหาคนเดินผ่านมาเห็นก็จะมองเห็นศิลปะของเรา แล้วให้หนุ่มสาวได้เรียนรู้ศิลปะเหล่านี้ได้เองเพียงแค่มองผนังศิลปะของทางเราที่สร้างขึ้นก็จะรู้เรื่องราวว่าประวัติศาสตร์ศาสนามาอย่างไร

Related posts