หอล้างบาปในศาสนาคริสต์ รู้ไว้ไม่เสียหลาย

Baptism hall in

หอล้างบาป ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Baptistery หรืออีกชื่อหนึ่งคือ หอศีลจุ่ม จัดเป็นศาสนสถานของศาสนาคริสต์ หอล้างบาปอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์ก็ได้ หรือจะเป็นอาสนวิหารเป็นของตนเองก็ได้ ในช่วงยุคแรกหอล้างบาปเป็นสถานที่สำหรับผู้จะเข้ามาศึกษาศาสนาก่อนจะรับศีลล้างบาป และเป็นที่ทำพิธีล้างบาปนั่นเอง การสร้างหอล้างบาปให้มีความสวยงามเป็นการบ่งบอกถึงความสำคัญของพิธีล้างบาปในศาสนาคริสต์ โดยหอล้างบาปแห่งแรกเป็นหอล้างบาปทรงแปดเหลี่ยมของ นักบุญ ยอห์น ลาเตรัน ซึ่งกลายมาเป็นแม่แบบของหอล้างบาปที่สร้างต่อๆ กันมา แต่บางครั้งก็มีทรงสิบสองเหลี่ยม หรือทรงกลม ให้เห็นบ้าง หอล้างบาปของมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรันเป็นหอล้างบาปอันเก่าเก่าแก่ที่สุดที่ยังเปิดใช้อยู่ โดยตรงกลางหอเป็นอ่างล้างบาปทรงแปดเหลี่ยมประดับด้วยหิน Porphyry สีม่วงแดง หัวเสาทำมาจากหินอ่อนและการตกแต่งเป็นแบบคลาสสิกของกรีกโรมัน ในบริเวณโถงทางเข้าใช้สำหรับศึกษาคำสอนและสารภาพความศรัทธาก่อนจะทำการรับศีลล้างบาป ผู้รับศีลจะลงไปใต้น้ำสามหน โดยเป็นบันไดสามขั้นลงไป ด้านบนเหนืออ่างจะมีนกพิราบสีทองหรือสีเงินห้อยอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ส่วนจิตรกรรมฝาผนังมักจะเป็นเรื่องราวชีวิตของนักบุญยอห์น อ่างล้างบาปในช่วงแรกมักทำด้วยหิน แต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนมาใช้โลหะบ้าง หอล้างบาปเริ่มขึ้นในสมัยมีผู้เข้าศาสนาเป็นผู้ใหญ่จำนวนมาก โดยต้องรับศีลล้างบาปก่อนเป็นคริสต์ศาสนิกชนอย่างเต็มตัว และมีกฎบังคับว่าต้องเป็นการดำลงไปใต้น้ำไม่ใช่แค่การพรมน้ำอย่างสมัยหลัง ด้วยเหตุนี้หอล้างบาปจึงมักสร้างติดกับมหาวิหารซึ่งเป็นโบสถ์ของบิชอป หอล้างบาปสร้างกันภายหลังสมัย Constantin ซึ่งได้ประกาศว่าเป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายของจักรวรรดิโรมัน มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 ต่อมาจำนวนเด็กเข้ารับการล้างบาปมีเพิ่มขึ้น แต่การสร้างหอล้างบาปกลับน้อยลง หอล้างบาปเดิมก็มีขนาดใหญ่มากสามารถใช้เป็นที่ประชุมสังคายนาได้เลย นอกจากนั้นการทำพิธีศีลล้างบาปหมู่ก็ทำแค่สามครั้งต่อปีเท่านั้น ซึ่งก็หมายความว่าในแต่ละครั้งก็จะมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ภายหลังการเปลี่ยนจากการดำน้ำลงไปทั้งตัวมาเป็นการพรมน้ำทำให้การใช้พื้นที่ของหอล้างบาปขนาดใหญ่นั้นลดน้อยลง แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีการทำแบบดั้งเดิมอยู่บ้าง เช่น ในเมือง ฟลอเรนซ์ และเมืองปีซา เป็นต้น

Read More

มาทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับโบสถ์ของศาสนาคริสต์กันเถอะ

ศาสนาคริสต์ มีโบสถ์เป็นศาสนสถานใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ โบสถ์ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Church สร้างขึ้นเพื่อนมัสการต่อพระเจ้า คำว่าโบสถ์ ยังหมายความว่า บ้านของพระเจ้า อีกด้วย นั่นคือ บ้านที่มีไว้เพื่อให้เหล่าคริสตชน ได้มาชุมนุมพร้อมกับประกอบพิธีกรรมนมัสการพระเจ้า ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อันสำคัญอย่างหนึ่งของศาสนาคริสต์ ส่วนต่างๆของโบสถ์ โบสถ์ มาจากคำว่า ekklesia ซึ่งเป็นภาษากรีก ความหมายคือ ผู้ได้รับเรียกให้รวมตัวกัน ซึ่งขยายความได้ว่า โบสถ์เป็นสถานที่ให้การต้อนรับสำหรับผู้มาชุมนุม นั่นเอง ส่วนต่างๆของโบสถ์มี ดังนี้ ลานหน้าโบสถ์ ลานหน้าโบสถ์จัดเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง เพราะลานนี้เป็นด่านแรก อันแสดงออกถึงการต้อนรับ เพราะฉะนั้นการออกแบบ ลานหน้าโบสถ์จึงมักมีเสาตั้งเรียงรายรองรับซุ้มโค้งรอบด้าน หรือแบบอื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน ในบางครั้งก็ใช้ลานนี้ประกอบพิธีกรรมต่างๆด้วย ระเบียงทางเข้าสู่โบสถ์และประตูโบสถ์ ก่อนจะเดินเข้าสู่ภายในโบสถ์ จะต้องเดินผ่านระเบียงทางเข้าที่เรียกว่า Atrium หรือ Nathex เสียก่อนถึงจะเจอประตูทางเข้า ซึ่งระเบียงนี้ คือ บริเวณให้การต้อนรับผู้มาร่วมพิธีซึ่งเปรียบเหมือน มารดากำลังต้อนรับลูกๆ ของพวกเธอ ส่วนประตูทางเข้าโบสถ์ก็เปรียบได้ดั่ง พระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นประตูของบรรดาแกะทั้งหลาย หอระฆัง และระฆังโบสถ์ สำหรับใช้สอยในพิธีกรรมต่างๆ รูปพระ เช่น พระรูปของพระคริสตเจ้า พระแม่มารี นักบุญต่างๆ รูปเหล่านี้ต้องจัดวางในลักษณะไม่ทำให้เหล่าคริสตชน วอกแวกไปจากการประกอบพิธีที่กำลังดำเนินอยู่ และไม่ควรมีเยอะเกินไป นอกจากนี้จะต้องไม่มีรูปนักบุญองค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งรูป รวมทั้งต้องมีขนาดเหมาะสมด้วย อ่างน้ำเสก เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงศีลล้างบาปที่เหล่าคริสตชนได้รับ จึงต้องตั้งไว้ตรงทางเข้าโบสถ์ให้เห็นได้ชัดๆ ­รูปสิบสี่ภาค ให้ประดิษฐานไว้ในโบสถ์ หรือสถานที่เหมาะสม เครื่องเรือนศักดิ์สิทธิ์ การประกอบพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ ใช้อุปกรณ์หลายอย่างทั้งอุปกรณ์แบบถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้ มีทั้งเครื่องเรือนหรือภาชนะ เราเรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่า เครื่องเรือนศักดิ์สิทธิ์ โดยอุปกรณ์เหล่านี้มีไว้ใช้สอยในระหว่างการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยนั้นมีหลายนิกายด้วยกัน แต่ละนิกายก็แตกต่างกัน นิกายที่นับถือกันมากมีอยู่ 2 นิกาย คือ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสเเตนต์ ในนิกายโรมันคาทอลิคจะเรียกศาสนสถานของตนเองว่า โบสถ์ เช่น โบสถ์พระแม่มารี ตกแต่งด้วย สถาปัตยกรรมยุโรป ประดับด้วยรูปปั้นต่างๆ…

Read More

จุดประสงค์การเข้าเริ่มต้นพิธีศาสนาสำคัญ ในวันที่ 1 มีนาคม 2017

ในวันเปิดฤดูกาล คล้ายเป็นเรื่องสำคัญในการ ถือบวชเป็นที่เสมือนวันปล่อยบาปแล้วการทำด้วยการอดอาหารที่คล้ายเกี่ยวข้องคริสตจักรทุกอย่างๆ แล้วยังได้จดหมายของ พระสันตะปาสิทธิ ได้เข้ามาอ่านจดหมายเชิญที่มีคำต่างๆ ชนิดบอกเหล่าเป็นคำศาสนา เพื่อที่เป็นที่ระลึกน่าจดจำได้ในวันนี้ แล้วในจดหมายได้เขียนเอาไว้ว่า “วันสำคัญเข้าพรรษาศาสนาจะเป็นช่วงเวลาต่อสู้ที่แท้จริง โลกของเรามักจะมีสิ่งไม่แน่นอนซ่อนเร้นอยู่เสมอเราเชื่อว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะไม่อยู่กับเราไปตลอดแล้วอาจขาดหายไปในที่สุด” ซึ่งทาง Bishop Paul Lortie ได้พูดบอกว่าในจดหมายฉบับนี้ว่า “อยากจะเสนอสิ่งเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมแล้วการดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันได้ แล้วคำอธิษฐานจากคนในพื้นที่บ้านอาจจะส่งถึงกันได้ แล้วจึงอยากให้คนในพื้นตระหนักเอาไว้ว่า เราอยากทำให้อะไรที่ดูเหมือนพิการแล้วขัดขวางการที่จะมีเสรีภาพ จึงหันมารักกันให้มากยิ่งขึ้นแล้วภักดีในศาสนาของเราด้วย” แล้วจุดของการเริ่มศาสนาสำคัญพรรษาเพื่อทำให้โอกาสในแต่ละที่ไม่มีการซ้ำกันเกิดขึ้นแล้วเป็นเฉลิมฉลองพระราชพิธีพิเศษศิลแล้วให้พรตามได้แล้วสามารถเข้าไปร่วมตามสถานที่ โบสถ์ ต่างๆ ได้แล้วมีวันเวลาตารางงานที่จัดขึ้นบอกสำหรับคนที่จะไปรับฟังดังนี้ -โบสถ์ Notre-Dame-du-Tres-Saint-Sacrement เวลาพิธีที่จะเริ่ม 16.15 น. -โบสถ์ Saint-Donat เวลาพิธีที่จะเริ่ม 19.00 น. -โบสถ์ Sainte-Agathe เวลาพิธีที่จะเริ่ม 16.30 น.

Read More

พิธีพร้อมทำกิจกรรมที่จะมีในส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วสันติภาพที่ทำมากกว่า 50 ปี

พิธีนี้เราได้นำภาพเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการพัฒนาแล้วสันติภาพที่จัดฉลองขึ้นไปในสถานที่ โบสถ์ Mont-Laurier แล้วองค์บาทหลวงทั่วไปพร้อมบอกสิ่งต่างๆ ในการเดินทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจากที่ได้ก่อตั้งขึ้นมา ก็ได้มีการพัฒนา และสันติภาพพร้อมมีแรงสนับสนุนมากกว่า 15,200 คนที่คิดริเริ่มในการที่ทำให้ท้องถิ่นในพื้นที่ เช่น การทำเกษตรพร้อมด้วยการศึกษาแล้วมีแนวคิดที่จะมีสิทธิมนุษย์ชนใน 70 กว่าประเทศร่วมอยู่ทั่วโลก แล้วยังมีมาในส่วนเรื่องสันติภาพ ก็ยังได้เชิญบาทหลวงจากโบสถ์ต่างๆ ให้มาร่วมวิธีกันอีกด้วยเพื่อจะเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ แล้วยังได้มีบาทหลวงได้คิดริเริ่มในการทำผ้าห่ม nouvelle initiative ที่จะมีเหรียญตราขนาดใหญ่อยู่ลงไปด้วย แล้วต้องรอดูกันต่อไปว่าจะยังไงแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนต้องรอดูกันต่อไป แล้วทางโบสถ์ยังได้ทำงานพร้อมทำงานร่วมกับ Constantineau อีกด้วย

Read More

การเปิดเผยภูมิประเทศที่สูงของอาคาร MRC d’Antoine-Labelle building แล้วศาสนามาเกี่ยวข้อง

marcet cure mont laurier

ในพิธีเปิดได้มีการจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2017 แล้วได้มีการดำเนินการหลายอย่างพร้อมศิลปินแล้วบุคคลในพื้นที่ เช่น Martine Carole และ Claude Menard สถานที่โครงการ MRC d’Antoine-Labelle building และพระคริสต์ทั่วไปที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วย โดยโครงการนี้เป็นแนวคิดในรูปแบบใหม่เพื่อจะเปิดให้ประชาชนที่จะมีได้พบปะศิลปินที่เกี่ยวข้องการทำงานของพระคริสต์ผสมลงไปด้วย แล้วพร้อมจะบอกแนวทางความคิดให้ทุกคนที่จะได้มีความฝันแล้วบุคลิกภาพที่ดี พร้อมได้รับแรงบันดาลใจต่างๆ เพื่อที่ได้ก้าวเดินไปในทางที่ถูกต้อง แล้วทาง Laurentians แล้วพระสงฆ์ศาสนาได้ทำการร่วมมือกัน เพื่อที่จะซื้อกิจการในครั้งนี้ที่มีข้อสรุปมานานมากแล้วใน 125 ปี แล้วจะได้เรียกความเชื่อต่างๆ ให้ได้เห็นซึ่งในสถานที่ข้างหน้านี้จะติดอยู่แถวบริเวณรถไฟ ซึ่งมองว่าหาคนเดินผ่านมาเห็นก็จะมองเห็นศิลปะของเรา แล้วให้หนุ่มสาวได้เรียนรู้ศิลปะเหล่านี้ได้เองเพียงแค่มองผนังศิลปะของทางเราที่สร้างขึ้นก็จะรู้เรื่องราวว่าประวัติศาสตร์ศาสนามาอย่างไร

Read More

สถานที่เลี้ยงเด็กในรูปแบบใหม่ ใน Sainte-Philomene in Montcerf

mont cerfet diocese mont

ในช่วงอากาศที่หนาวเย็นมากใน ไซบีเรียได้เดินทางไปทักทายแล้วได้เอากาแฟ และช็อกโกแลตไปให้พวกเขาเองกับมือ แล้วต่อมาก็ได้ทำการร้องเพลงในบทที่มีพระคริสต์ร่วมสวดไปพร้อมกันภายใต้แสงแดดอ่อนๆ บนหิมะในสถานอันงดงาม แล้วยังมาพร้อมเทวดาตัวน้อยที่มาร้องเพลงขับประสานไปด้วยกัน ที่นี่ดูช่างเป็นแสนที่อบอุ่นแม้จะเจอปัญหาที่หนาว และเย็นมากแต่ก็ไม่เคยย่อท้อเลยแม้แต่น้อย แล้วได้จิตรกรแอนนี่ชื่อดัง และริชาร์ด มาช่วยทำผนังให้มีศิลปะในรูปแบบสามมิติเพื่อให้ฉากนั้นออกมาในรูปแบบที่สวยสุดงดงามมาก แล้วในรูปก็ยังมีพระคริสต์ที่ค่อยปัดเป่าจิตใจของเด็กให้ซึบซับกันไปแบบช้าๆ แล้วในส่วนของงานต้องใช้เวลาวาดมากกว่า 100 ชั่วโมงด้วยกัน เพื่อให้ออกแบบสถานที่เลี้ยงเด็กใหม่แล้วไม่ซ้ำเหมือนกับที่อื่นที่เขามีกันในชุมชน Sainte-Philomene แล้วรูปภาพเหล่านี้จะส่องแสงในเวลากลางคืนด้วย แล้วคุณจะได้รู้ว่าที่นี่มันช่างงดงามเพียงใด

Read More